Višja gospodarska klima v avgustu 2015 na letni in mesečni ravni

Kazalnik gospodarske klime je bil avgusta 2015 (6,9 odstotne točke) za 3,4 odstotne točke višji kot julija 2015 (3,5 odstotne točke) in za 10,9 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje tega kazalnika so najbolj vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,5 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih na spremembo vrednosti tega kazalnika ni vplival.

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil avgusta 2015 na letni ravni višji za 8,5 odstotne točke. Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 3,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,4 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke). Negativno je na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplival kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).