Število podjetij brez transakcijskih računov v aprilu 2015

Poslovanje brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslovanje z računom, odprtim v tujini, je skladno z novelo ZDavP-2Fprekršek, za katerega je določena globa.

Število podjetij brez transakcijskih računov se iz meseca v mesec zmanjšuje – v aprilu 2015 se je na letni ravni zmanjšalo za 24 odstotkov, medtem ko je na mesečni ravni ostalo na isti ravni.

Poslujte skrbno in premišljeno

Priporočamo vam, da pred poslovanjem s podjetjem preverite, če ima odprt transakcijski račun, saj ste sicer izpostavljeni različnim tveganjem. Za pomoč in strokovne nasvete so vam na voljo naši strokovnjaki, ki vam zagotavljajo celostne storitve izterjave in upravljanja s terjatvami.