Pogosta vprašanja

Imate dodatna vprašanja? Kontaktirajte nas!

Zašto ne mogu sam da izvršim prinudnu naplatu za ono što mi pripada?

Činjenica je da svako može sam da izvrši prinudnu naplatu svog duga, ali nisu svi ljudi podjednako psihološki potkovani u toj »umetnosti«, a nemaju ni dovoljno vremena, volje i živaca, da to urade. U prinudnu naplatu potraživanja moramo isto tako da uračunamo i vreme i troškove u vezi sa vođenjem pismene i usmene korespodencije i stalnim opominjanjem dužnika. Prednost profesionalnih preduzeća, koja se bave prinudnim naplaćivanjem je u tome, da su u ovoj vrsti posla izuzetno istrajna i sistematična, da su ih učvrstila dugogodišnja iskustva i tako poznaju optimalne puteve do željenog cilja.

Da li može preduzeće, koje se bavi osiguranjem potraživanja, da mi garantuje, da će potraživanje biti izmireno?
Ne, niko vam ne može garantovati 100 % prinudnu naplatu potraživanja, jer je to dugotrajan postupak, koji uključuje mnogo nepredvidivih ljudskih faktora. Već na samom početku budite oprezni kada tražite dobrog partnera, koji se bavi potraživanjima. Obratite pažnju na svako obećanje »mačka u džaku« i ostanite uzdržani prema onim »stručnjacima«, koji vam bez griže savesti tvrde da mogu uvek i u svako doba u potpunosti da izvrše prinudnu naplatu potraživanja.

Koliko dugo traje da dužnik otplati zastarela potraživanja?

Otplata potraživanja zavisi od više faktora i može trajati od 24 sata do nekoliko meseci, u slučaju sudskog izvršenja još i duže. Praksa u toj oblasti je pokazala, da u proseku oštećenik primi otplatu potraživanja u roku od 3 meseca.

Više bih voleo da se posvetim svojoj delatnosti nego prinudnom naplaćivanju. Da li vaše preduzeće otkupljuje već zastarela potraživanja i koliko iznosi provizija?

Kompanija Achilles d.o.o. može da se pohvali bogatim iskustvom u oblasti otkupa zastarelih potraživanja. Vi nam obezbedite spisak potraživanja za otkup, a mi ćemo na osnovu toga pripremiti ponudu, koja će za vas biti najpovoljnija.

Mi ćemo se pobrinuti da otkup zastarelog potraživanja bude što brži i da je novac odmah uplaćen. Na proviziju utiču mnogi faktori, zato se ona određuje individualno.

Da li mogu da računam na vašu pomoć i u slučaju kada je dužnik u stečaju ili likvidaciji?
U slučaju stečaja, prinudnog poravnanja i likvidacije preduzeća, važe posebna pravila za postupak naplate potraživanja dužnika, jer osim prijave potraživanja, u stečaju treba i dalje voditi ceo postupak pod budnim okom i u pravom momentu potražiti i pravnu pomoć.

Koliko vremena protekne pre nego što vaša kompanija izmiri otkupljeno potraživanje?
Naša kompanija nakon detaljnog pregleda potraživanja napravi konkretnu ponudu. Prilikom sklapanja dogovora za dužnike pripremimo odgovarajuće ugovore o otkupu potraživanja, priloge i obaveštenja o prenosu potraživanja. Naša kompanija poštuje ugovor i najkasnije u roku od tri dana, odnosno na dogovoren datum, izmiri dogovorenu sumu.
ovorjeni znesek oziroma na dogovorjen datum.