Claims insurance

1. Po opravljenem poslu strankam izdate račune
2. posredujete na terjatve do kupcev, ki bi jih želeli zavarovati
3. preverimo vaše kupce in vam posredujemo ponudbo o možnosti zavarovanja
4. po podpisu pogodbe zavarujemo vaše terjatve
5. posredujemo vam poroštveno izjavo za poplačilo zavarovanih terjatev v primeru neplačila